مکمل معدنی ویژه دوره انتقال

مکمل معدنی ویژه دوره انتقال

مکمل معدنی ویژه دوره انتقال

مکمل معدنی ویژه دوره انتقال                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        

Amount

Unit

Mineral

100000

mg

Ca

33000

mg

Mg

11150

mg

Zn

11150

mg

Mn

2745

mg

Cu

125

mg

I

43

mg

Se

32

mg

Co

Up to 1000

gr

Carrier

موارد مصرف :

کاهش حساست به استرس دوره انتقال، تامین بالاترین میزان زیست فراهمی مواد معدنی، افزایش راندمان مصرف خوراک، ظاهر مو با کیفیت عالی، افزایش سنتز باکتریایی ویتامینB12 
، بهبود فعالیت میکروفلور شکمبه، افزايش توليد شير، بهبود کیفیت شیر، بهبود راندمان توليد گله، افزايش قابليت هضم جيره غذايي، بهبود فعالیت تخمدانی و به دنبال آن فحلی سریع تر، کاهش روزهای باز، کاهش تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی، کاهش جذب و سقط جنین، افزايش راندمان تولیدمثلی گله، کاهش حساسیت به استرس، افزايش ايمني در مقابل بيماري ها، كاهش بيماري هاي اندام هاي حركتي، کاهش میزان لنگش، جلوگيري از ناهنجاری های متابوليكی ناشي از كمبود مواد معدني (تب شیر، جفت ماندگی و ...). به دلیل اهمیت جذب روی، مس، منگنز، کبالت و سلنیوم و تاثیر مثبت آنها بر سلامت، افزایش تولید شیر و تولید مثل در این مکمل می توان 33 درصد نیاز را با فرم های کیلاته تامین نمود.

مقدار مصرف:تلیسه و گاو دوره انتقال : روزانه 100 گرم به ازای هر راس

بسته بندي: در كيسه هاي 20 كيلوگرمي
 شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود.