مکمل غذایی معدنی گوساله ،تلیسه و گاو خشک

مکمل غذایی معدنی گوساله ،تلیسه و گاو خشک

مکمل غذایی معدنی گوساله ،تلیسه و گاو خشک

      مكمل غذايي معدنی گوساله،تليسه و گاو خشک

Unit

Amount

Mineral

100000

mg

Ca

20000

mg

P

40000

mg

Mg

4882

mg

Zn

7910

mg

Mn

2440

mg

Cu

90

mg

I

68

mg

Se

50

mg

Co

Up to 1000

gr

carrier


 

موارد مصرف
افزايش قابليت هضم جيره غذايي، افزايش مقاومت ايمني بدن در مقابله با بيماري هاي عفوني، افزايش سرعت رشد و سلامت گوساله ها، كاهش سن تلقيح تليسه ها، پيشگيري از نازائي و جفت ماندگي، جلوگيري از اختلالات متابوليكي ناشي از كمبود املاح، توسعه مطلوب استخوان ها، استفاده بهینه از انرژی، بهبود هضم الیاف، بهبود راندمان تولیدمثل، افزایش متابولیسم انرژی و پروتئین و ...

مقدار مصرف
گوساله با سن كمتر از 6 ماه روزانه 30 گرم  به ازای هر راس
تلیسه با سن 6 ماه تا 12 ماه روزانه  40 گرم به ازای هر راس  
تلیسه با سن 12 ماه تا 22 ماه روزانه 50 گرم به ازای هر راس
گاو خشك (دوره Far-off) و تلیسه بالای 22 ماه : روزانه 60 گرم به ازای هر راس
بسته بندي  
در كيسه هاي 20 كيلوگرمي

شرايط نگهداري 
در جاي خشك و خنك نگهداري گردد.