مکمل معدنی استارتر گوساله

مکمل معدنی استارتر گوساله

مکمل معدنی استارتر گوساله

مكمل معدنی استارتر گوساله                                                                                                      

Amount

Unit

Mineral

100000

mg

Ca

18000

mg

P

4000

mg

Mg

1920

mg

Zn

4000

mg

Mn

480

mg

Cu

2000

mg

Fe

10

mg

I

12

mg

Se

8

mg

Co

Up to 1000

gr

Carrier
ا

موارد مصرف :
افزايش قابليت هضم جيره غذايي، افزايش مقاومت ايمني بدن در مقابله با بيماري هاي عفوني، رشد مناسب، افزایش سلامت گوساله ها، كاهش سن تلقيح تليسه ها، بهبود آبستنی، جلوگيري از اختلالات متابوليكي ناشي از كمبود املاح
و ...

مقدار مصرف

روزانه 25 گرم به ازای هر راس گوساله زیر 3 ماه

بسته بندي: در كيسه هاي 20 كيلوگرمي

شرایط نگهداری : در جاي خشك و خنك نگهداري گردد.