مکمل ویتامینه معدنی ویژه گوساله پرواری

مکمل ویتامینه معدنی ویژه گوساله پرواری

مکمل ویتامینه معدنی ویژه گوساله پرواری

                                                                                     مكمل ویتامینه معدنی ویژه گوساله پرواری

Amount

Unit

Mineral

170000

IU

Vitamin A

22000

IU

Vitamin D3

600

IU

Vitamin E

12000

mgr

Mg

4200

mgr

P

1100

mgr

Mn

1450

mgr

Zn

700

mgr

Fe

4

mgr

Se

15

mgr

I

600

mgr

Cu

4

mgr

Co

900

mgr

Monensin

400

mgr

Antioxidant

Up to 1,000

gr

Carrier
موارد مصرف

افزايش قابليت هضم جيره غذايي، افزايش مقاومت ايمني بدن در مقابله با بيماري هاي عفوني، رشد مناسب، افزایش سلامت گوساله ها، تامین کننده نیازهای ویتامین و مواد معدنی در گوساله های پروار، بالا رفتن راندمان رشد، جلوگيري از اختلالات متابوليكي ناشي از كمبود ویتامین ها و مواد معدنی و ...

مقدار مصرف

تا وزن 200 کیلوگرم: 100 گرم در روز - وزن 250 تا 300 کیلوگرم: 125 گرم در روز - بالای 300 تا 350 کیلوگرم : 150 گرم در روز

بسته بندی: در کیسه های 20 کیلوگرمی


شرایط نگهداری :در جای خشک و خنک نگهداری شود.