مکمل ویتامینه استارتر گوساله

مکمل ویتامینه استارتر گوساله

مکمل ویتامینه استارتر گوساله

                                                     مکمل ویتامینه استارتر گوساله

Amount

Unit

Vitamin

1280000

IU

Vit A

72000

IU

Vit D3

4000

IU

Vit E

40

mg

Vit K3

100

mg

Vit B1

100

mg

Vit B2

280

mg

Vit B3

360

mg

Vit B5

100

mg

Vit B6

8

mg

Vit B9

12

mg

Vit B12

2

mg

Vit H2

10000

mg

Vit C

20000

mg

Choline

1000

mg

Antioxidant

Up to 1000

gr

Carrier

  


 


 


 
موارد مصرف :

افزایش اشتها، افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل، افزایش مصرف خوراک، بهبود سلامتی، کاهش وقوع اسهال و پنومونی، افزایش عملکرد ایمنی، کاهش مرگ و میر گوساله ها، کاهش اختلالات استخوانی، سلامت غشاهای مخاطی، نقش آنتی اکسیدانی، جلوگیری از بیماری ماهیچه سفید در گوساله ها،
جلوگیری از خشکی و ترک خوردن پوست، سلامت سم، بهبود متابولیسم (کربوهیدرات ها و لیپیدها و اسیدهای آمینه)، جلوگیری از ضعف عضلات، کم خونی و ...

 مقدار مصرف

روزانه 25 گرم به ازای هر راس گوساله زیر 3 ماه

بسته بندي :در كيسه هاي 20 كيلوگرمي