مکمل غذایی ویتامینه گوساله، تلیسه و گاو خشک

مکمل غذایی ویتامینه گوساله، تلیسه و گاو خشک

مکمل غذایی ویتامینه گوساله، تلیسه و گاو خشک

                        مكمل غذايي ويتامينه گوساله، تليسه و گاو خشک

amount

unit

Vitamin

800000

IU

Rumen Protected Vit A

270000

IU

Vit D3

10000

IU

Vit E

1000

mg

Antioxidant

UP TO 1000

mg

Carrier

 


  موارد مصرف :
افزایش سلامت، پيشگيري از نرمي استخوان، جلوگيري از اختلالات متابوليكي ناشي از كمبود ويتامين ها، افزايش قابليت هضم جيره غذايي، افزايش ايمني بدن در مقابله با بيماري هاي عفوني، افزايش سرعت رشد و تسريع در رسيدن به سايز مناسب جهت اولين تلقيح، تلیسه های جایگزین مطلوب، كاهش ابتلا به ناهنجاری های متابوليكي و ...


مقدار مصرف

گوساله با سن كمتر از 6 ماه روزانه 30 گرم  به ازای هر راس

تلیسه با سن 6 ماه تا 12 ماه روزانه  40 گرم به ازای هر راس 

تلیسه با سن 12 ماه تا 22 ماه روزانه 50 گرم به ازای هر راس

گاو خشك (دوره Far-off) و تلیسه بالای 22 ماه : روزانه  60 گرم به ازای هر راس

بسته بندي :در كيسه هاي 20 كيلوگرمي