مکمل آنیونیک ویژه گاوهای خشک انتظار زایمان

مکمل آنیونیک ویژه گاوهای خشک انتظار زایمان

مکمل آنیونیک ویژه گاوهای خشک انتظار زایمان

       مکمل آنیونیک ویژه گاوهای خشک انتظار زایمان

Mineral

Unit

Amount

Cl­

mEq

7220

SO-2

mEq

3320

Carrier

gr

Up to 1,000

موارد مصرف

پیشگیری از هیپوکلسیمی و جهت جلوگیری از فلج زایمان (تب شیر) که نوعی اختلال در حیوانات با تولید شیر بالاست.

مقدار مصرف   :   روزانه 300 تا 500 گرم به ازای هر راس گاو انتظار زایمان (توصیه دقیق توسط مشاور جیره نویس گله یا کارشناسان فنی شرکت رشد طیور زواره)

 

 بسته بندي   :    در كيسه هاي 20 كيلوگرمي

شرايط نگهداري

در جاي خشك و خنك نگهداري گردد.