محصولات

 • کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد بیوتی تیپ II

  >>
 • مکمل های ویتامینی - معدنی 0/5% بوقلمون ویژه نژاد بیوتی

  >>
 • مکمل آنیونیک ویژه گاوهای خشک انتظار زایمان

  >>
 • مکمل معدنی معمولی گاوهای شیرده و خشک

  >>
 • کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>
 • کنسانتره پروتئینی چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>
 • مکمل ویتامینی - معدنی 0/5% ویژه نژاد راس 308

  >>
 • کنسانتره مرغ تخمگذار 2/5% ویژه نژاد هایلاین

  >>