محصولات طیور

 • مکمل های معدنی و ویتامینی ویژه نژاد هایلاین ( پرورش و تولید )

  >>
 • کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد بیوتی تیپ I

  >>
 • کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد بیوتی تیپ I

  >>
 • مکمل های ویتامینی - معدنی 0/5% بوقلمون ویژه نژادهیبرید

  >>
 • پرمیکس های درمانی رشد طیور زواره

  >>