محصولات طیور

 • کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد هیبرید تیپ II

  >>
 • کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد هیبرید تیپ I

  >>
 • کنسانتره چیک میت 5% دو مرحله ای ویژه نژاد کاب 500

  >>
 • کنسانتره پروتئینی چیک میت 5% تک مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>
 • مکمل ویتامینی - معدنی 0/5% ویژه مرغ گوشتی راس 308 و کاب 500 (تک مرحله)

  >>
 • کنسانتره مرغ تخمگذار 2/5% ویژه نژاد نیک چیک

  >>
 • مکمل های معدنی و ویتامینی ویژه نژاد نیک چیک ( پرورش و تولید )

  >>
 • کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد بیوتی تیپ III

  >>