محصولات طیور

 • مکمل های معدنی و ویتامینی ویژه نژاد شیور ( پرورش ، پیش تخم گذاری ،تخم گذاری )

  >>
 • کنسانتره های 5% بوقلمون نژاد نیکلاس تیپ I

  >>
 • کنسانتره های 3% بوقلمون نژاد هیبرید تیپ II

  >>
 • کنسانتره چیک میت 2/5% دو مرحله ای ویژه نژاد کاب 500

  >>
 • کنسانتره پروتئینی چیک میت 2/5% تک مرحله ای ویژه نژاد راس 308

  >>
 • مکمل ویتامینی - معدنی 0/5% بلدرچین

  >>
 • کنسانتره مرغ تخمگذار 2/5% ویژه نژاد بونز

  >>
 • مکمل های معدنی و ویتامینی ویژه نژاد بونز ( پرورش و تولید )

  >>