گالری تصاویر

 • مدیریت محترم شرکت رشد دام و طیور زواره

  مدیریت محترم شرکت رشد دام و طیور زواره

 • مهمانان سمینار

  مهمانان سمینار

 • مهمانان محترم سمینار دامپزشکی

  مهمانان محترم سمینار دامپزشکی

 • سمینار دامپزشکی در شرکت رشد دام و طیور زواره

  سمینار دامپزشکی در شرکت رشد دام و طیور زواره

 • جناب آقای دکتر فرهودی مقدم

  جناب آقای دکتر فرهودی مقدم