سه توصیه برای کمک به تولید بهتر تخم مرغ

سه توصیه برای کمک به تولید بهتر تخم مرغ

دکتر Mikelle Roeder کارشناس تغذیۀ گلۀ طیور اظهار دارد برنامۀ غذایی مرغ بایستی یک مدیریت کاملاً حساب شده و برنامۀ غذایی کامل داشته باشد. 
دکتر Roeder سه نکته برای موفقیت در فصل تخمگذاری عنوان کرده است که از قرار زیر است :
1- حداقل 90 درصد جیرۀ غذایی مرغ ها را از خوراک با کیفیت مرغ تخمگذار تهیه کنید و این کار را برای طیور با 18 هفته سن شروع کنید . در صورتیکه مرغ ها تغذیۀ خوبی داشته باشند قادرند تخم مرغ هایی با کیفیت بالاتر بدهند بنابراین سلامت شما و خانوادۀ شما را هم تضمین می کنند. 
این جیرۀ خوراکی می بایست شامل کلسیم برای داشتن پوستۀ محکم، اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنی برای سلامت مرغ و تخم مرغ و پرو/پریبیوتیک و مخمر برای تقویت دستگاه گوارش مرغ باشد. 
90 درصد خوراک کامل مرغ تخمگذار بایستی از این مواد تشکیل شده باشد و 10 درصد باقیمانده نیز از مکمل های خوراکی تشکیل شده باشد. 

2- با جمع آوری تخم مرغ دو تا سه مرتبه در روز، از شکستن و ترک خوردگی تخم مرغ ها پیشگیری کنید.
به محض اینکه طیور به مرحلۀ تخمگذاری رسیدند، هر روز صبح و بعد از ظهر به جمع آوری تخم مرغ بپردازید. 
دکتر Roeder با اشاره به اینکه برخی ترک ها بر روی پوستۀ تخم مرغ قادر به تشخیص نیستند و به راحتی دیده نمی شوند گفت : "ترک های روی پوستۀ تخم مرغ به باکتریها این امکان را می دهد که به درون تخم مرغ نفوذ کنند. ترک های میکروسکوپی و بسیار ریز در نتیجۀ تغذیۀ بد و نامطلوب و جمع آوری کم تخم مرغ به وجود می آید."
از دیگر عوارض نامطلوب این پدیده، خوردن تخم مرغ توسط خود طیور است ؛ به این صورت که مرغ تخم مرغ شکسته را مزه می کند و طعم آن را دوست میدارد و پس از آن به دنبال تخم مرغ های شکسته می گردد وحتی یاد می گیرد آنها را بشکند ! پس با تغذیۀ مناسب و جمع آوری منظم از این امر جلوگیری کنید."

3- حداقل 17 ساعت در طول شبانه روز مرغداری را روشن نگه دارید.
نور مناسب یکی از عوامل مهم در طیور تخمگذار محسوب می شود. دکتر Roeder اظهار دارد : "مرغ ها برای تخمگذاری خوب به حداقل 17 ساعت روشنایی در طول روز لازم دارند. در واقع بدون استفاده از نور مصنوعی و لامپ ها و روشنایی کمتر از 12 ساعت، به دلیل واکنش هورمونها تخمگذاری کاهش می یابد."
به این منظور، استفاده از روشنایی تایمر دار اتوماتیک بسیار ایده آل است تا روشنایی و تاریکی را به نحوی نگه دارد که مرغ ها برنامۀ منظمی برای خواب و بیداری داشته باشند.