بررسی رحم گاو پس از زایمان چه میزان مهم است؟

بررسی رحم گاو پس از زایمان چه میزان مهم است؟

پس از زایمان رحم باید خود را بازسازی کند تا برای آبستنی بعدی آماده شود. این مرحله جمع شدن نام دارد و شامل دفع بافت ها و انقباض گردن رحم و شاخ های آن به اندازه کمتر از 5 سانتی متر می باشد. در گاوهای سالم این جمع شدن سه تا چهار هفته به طول می انجامد. شما بازسازی میکروسکوپیک را حدوداً 6 هفته پس از زایمان خواهید داشت. در همین زمان مغز و تخمدان ها باید دوره های فحلی معمول را دوباره ایجاد کنند به این دلیل است که دوره انتظار اختیاری برای جفت گیری حداقل حدود 50 روز به طول می انجامد.

بسیارمهم است که بدانیم ترشح بافت ها و مایعات از رحم برای دو تا سه هفته پس اززایش طبیعی است درطول این مدت ترشحات باید از حالت رقیق (آبکی) و خونی به موکوسی غلیظ تر، سفید تا شفاف تغییر کند.الزاماً تمام گاوها در هفته های اول پس از زایش دچار آلودگی باکتریایی رحم می شوند.

با این حال پاک شدن یا نشدن یک گاو از این باکتری ها و جمع شدن موفق رحم به میزان زیادی بستگی به عمل سیستم ایمنی در دوره انتقال دارد.گاوهای مورد نظر ما آنهایی هستند که نتوانسته اند باکتری ها را از رحم خود طی سه هفته پاک کنند. اگر گاو در حد انتظارخوراک مصرف می کند و شیر می دهد بسیار مشکل یا غیر ممکن است که گاوهای سالم را از انها که دچار آندومتریت می شوند (التهاب 21 روز یا بیشتر پس از زایش )،تشخیص داد.گاوهای مبتلا به آندومتریت عفونت های دارند که بیش از 3 هفته پس از زایش ادامه دارد و سبب التهاب لوله های رحم و گاهی گردن می شود چرک ممکن است از طریق گردن رحم به خارج دفع شود. آندومتریت رحم را تبدیل به محیط نامناسبی برای جنین کرده و همچنین ممکن است عمل تخمدان را تحت تاثیر قرار دهد.در نتیجه احتمال آبستنی کاهش می یابد.