کولین محافظت شده در شکمبه در گاوهای دوره انتقال

کولین محافظت شده در شکمبه در گاوهای دوره انتقال

 

مقدمه

کولین یک تری متیل هیدروکسید است که به فرم آزاد در بافت های بیولوژیکی به عنوان یک جزء از لسیتین، استیل کولین، پلاسمالوژن های خاص و اسفنگومیلین از اجزای بافت های عصبی می باشد (شکل 1). با یک تعریف دقیق، کولین یک ویتامین نیست، اگرچه یک ماده مغذی ضروری است. با وجود این واقعیت که اکثر حیوانات کولین را می سازند ولی باید در جیره اضافه شود، زیرا میزان ساخت آن در بدن برای حفظ سلامتی ناکافی است. کولین عمدتا به عنوان یک جزء از مولکول های چربی تخصص یافته با عنوان فسفولیپید شناخته می شود. معروف ترین آنها فسفاتیدیل کولین و لیسیتین نامیده می شوند